Mount در دوربین مداربسته

2771

Mount در دوربین مداربسته

 

Mount در دوربین مداربسته

Mount Lens به برآمدگی محل اتصال لنز به دوربین گفته می شود.
دوربین های مداربسته از نظر Mount به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

C-mount
CS-mount

در بعضی از دوربینها سنسور تصویربرداری بسیار به لنز نزدیک است پس باید از لنزهای خاص خود استفاده کنند و در بعضی دیگر سنسور تصویربرداری کمی دورتر از لنز قرار گرفته است که در این دوربینها نیز باید از لنز مناسب استفاده شود. پس وقتی می گویند لنز C یا CS منظور فاصله قرارگیری لنز با سنسور است این فاصله در بیشتر دوربینها غیر قابل تغییر است پس در زمان انتخاب لنز حتما باید به C یا CS بودن آن دقت نمود.

اگر فاصله لنز تا سنسور یا عنصر تصویربرداری 12.5mm باشد دوربین را C-mount گویند و اگر فاصله لنز تا عنصر تصویربرداری 17.5mm باشد دوربین را CS-mount می گویند.

mount

Mount در دوربین مداربسته

برای نصب لنز بر روی دوربین باید حتما بدانیم که دوربین کدام یک از این دو استاندارد را دارد در غیر این صورت در انتخاب لنز دچار اشتباه می شویم و تصویر به درستی نشان داده نمی شود.

لنز C را می توان با یک مبدل روی دوربین CS ببندیم اما لنز CS را نمی توانیم روی دوربین با استاندارد C ببندیم. مبدل یک حلقه کوچک است که روی لنز C بسته میشود و آن را تبدیل به CS می کند. در حال حاضر دوربینهای مداربسته همگی استاندارد CS-mount را دارا میباشند اما دوربینهایی وجود دارد که با تغییر اهرم روی دوربین فاصله سنسور با عنصر تصویربرداری تغییر می نماید به همین علت قابلیت هر دو استاندارد C و CS را دارند.

خلاصه: در بعضی از دوربینها سنسور تصویربرداری بسیار به لنز نزدیک است پس باید از لنزهای خاص خود استفاده کنند و در بعضی دیگر سنسور تصویربرداری کمی دورتر از لنز قرار گرفته است که در این دوربینها نیز باید از لنز مناسب استفاده شود. پس وقتی می گویند لنز C یا CS منظور فاصله قرارگیری لنز با سنسور است این فاصله در بیشتر دوربینها غیر قابل تغییر است پس در زمان انتخاب لنز حتما باید به C یا CS بودن آن دقت نمود.


فروش و نصب انواع دوربین مداربسته در تبریز

مطلب قبلیخواندن کاتالوگ دستگاه DVR
مطلب بعدیکانکتور BNC دوربین مداربسته
درب اتوماتیک تبریز,دوربین مداربسته تبریز,کرکره برقی تبریز