سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

4102

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

اپراتورهاي کنترل کننده درب اتوماتيک به گونه اي هستند که براي حفظ توان و کارکرد مطلوب آنها ملزم به سرویس و نگهداری درب اتوماتیک هستیم.

1. از هرگونه روغن کاري قسمت هاي مکانيک خودداري نماييد.

2. بازديدهاي دوره اي چک آپ سيستم هاي مکانيکي بايستي حداقل هر شش ماه يکبار صورت پذيرد.

3. از باز کردن و نيرو آوردن به سيستم در حال اتوماتيک جدا خودداري نماييد.

4. توجه داشته باشيد که نصب صحيح سيستم در افزايش کارکرد و کاهش استهلاک تاثير بسزايي خواهد داشت.

– استفاده از تجهيزات ايمني جهت هر درب الزامي است و با توجه به فضاي فيزيکي ورودي ها حتي الامکان از مجموعه کاملي استفاده نماييد. يکي از مزيت هاي سيستم الکترومکانيک وجود قطعات و لوازم مکانيک ميباشد که در درازمدت، نگهداري سيستم هارا آسان مي نمايد.

– سيستم هاي الکترو مکانيک بازويي و آندرگراند (جهت درب هاي لولايي) به صورت مکانيکي آزاد مي شوند يعني در زماني که power دستگاه قطع ميباشد و امکان باز و بسته شدن توسط کنترل وجود ندارد کاربر به وسيله يک کليد مکانيکي گيربکس را بصورت manual آزاد مي نمايد تا درب بتواند آزادانه حرکت کند.
در صورتي که از موتورهاي DC استفاده مي کنيد جهت ايجاد اين امکان بايستي از يک سيستم UPS استفاده نمود.

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

اپراتورهاي کنترل کننده درب اتوماتيک به گونه اي هستند که براي حفظ توان و کارکرد مطلوب آنها ملزم به سرویس و نگهداری درب اتوماتیک هستیم.

1. از هرگونه روغن کاري قسمت هاي مکانيک خودداري نماييد.

2. بازديدهاي دوره اي چک آپ سيستم هاي مکانيکي بايستي حداقل هر شش ماه يکبار صورت پذيرد.

3. از باز کردن و نيرو آوردن به سيستم در حال اتوماتيک جدا خودداري نماييد.

4. توجه داشته باشيد که نصب صحيح سيستم در افزايش کارکرد و کاهش استهلاک تاثير بسزايي خواهد داشت.

– استفاده از تجهيزات ايمني جهت هر درب الزامي است و با توجه به فضاي فيزيکي ورودي ها حتي الامکان از مجموعه کاملي استفاده نماييد. يکي از مزيت هاي سيستم الکترومکانيک وجود قطعات و لوازم مکانيک ميباشد که در درازمدت، نگهداري سيستم هارا آسان مي نمايد.

– سيستم هاي الکترو مکانيک بازويي و آندرگراند (جهت درب هاي لولايي) به صورت مکانيکي آزاد مي شوند يعني در زماني که power دستگاه قطع ميباشد و امکان باز و بسته شدن توسط کنترل وجود ندارد کاربر به وسيله يک کليد مکانيکي گيربکس را بصورت manual آزاد مي نمايد تا درب بتواند آزادانه حرکت کند.
در صورتي که از موتورهاي DC استفاده مي کنيد جهت ايجاد اين امکان بايستي از يک سيستم UPS استفاده نمود.

.

درب اتوماتیک در تبریز (فروش و نصب)

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

.

مطلب قبلیانواع لنز دوربین مداربسته
مطلب بعدیتابلو مدار فرمان درب اتوماتیک
درب اتوماتیک تبریز,دوربین مداربسته تبریز,کرکره برقی تبریز