سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

3423

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

اپراتورهای کنترل کننده درب اتوماتیک به گونه ای هستند که برای حفظ توان و کارکرد مطلوب آنها ملزم به سرویس و نگهداری درب اتوماتیک هستیم.

۱. از هرگونه روغن کاری قسمت های مکانیک خودداری نمایید.

۲. بازدیدهای دوره ای چک آپ سیستم های مکانیکی بایستی حداقل هر شش ماه یکبار صورت پذیرد.

۳. از باز کردن و نیرو آوردن به سیستم در حال اتوماتیک جدا خودداری نمایید.

۴. توجه داشته باشید که نصب صحیح سیستم در افزایش کارکرد و کاهش استهلاک تاثیر بسزایی خواهد داشت.

– استفاده از تجهیزات ایمنی جهت هر درب الزامی است و با توجه به فضای فیزیکی ورودی ها حتی الامکان از مجموعه کاملی استفاده نمایید. یکی از مزیت های سیستم الکترومکانیک وجود قطعات و لوازم مکانیک میباشد که در درازمدت، نگهداری سیستم هارا آسان می نماید.

– سیستم های الکترو مکانیک بازویی و آندرگراند (جهت درب های لولایی) به صورت مکانیکی آزاد می شوند یعنی در زمانی که power دستگاه قطع میباشد و امکان باز و بسته شدن توسط کنترل وجود ندارد کاربر به وسیله یک کلید مکانیکی گیربکس را بصورت manual آزاد می نماید تا درب بتواند آزادانه حرکت کند.
در صورتی که از موتورهای DC استفاده می کنید جهت ایجاد این امکان بایستی از یک سیستم UPS استفاده نمود.

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

اپراتورهای کنترل کننده درب اتوماتیک به گونه ای هستند که برای حفظ توان و کارکرد مطلوب آنها ملزم به سرویس و نگهداری درب اتوماتیک هستیم.

۱. از هرگونه روغن کاری قسمت های مکانیک خودداری نمایید.

۲. بازدیدهای دوره ای چک آپ سیستم های مکانیکی بایستی حداقل هر شش ماه یکبار صورت پذیرد.

۳. از باز کردن و نیرو آوردن به سیستم در حال اتوماتیک جدا خودداری نمایید.

۴. توجه داشته باشید که نصب صحیح سیستم در افزایش کارکرد و کاهش استهلاک تاثیر بسزایی خواهد داشت.

– استفاده از تجهیزات ایمنی جهت هر درب الزامی است و با توجه به فضای فیزیکی ورودی ها حتی الامکان از مجموعه کاملی استفاده نمایید. یکی از مزیت های سیستم الکترومکانیک وجود قطعات و لوازم مکانیک میباشد که در درازمدت، نگهداری سیستم هارا آسان می نماید.

– سیستم های الکترو مکانیک بازویی و آندرگراند (جهت درب های لولایی) به صورت مکانیکی آزاد می شوند یعنی در زمانی که power دستگاه قطع میباشد و امکان باز و بسته شدن توسط کنترل وجود ندارد کاربر به وسیله یک کلید مکانیکی گیربکس را بصورت manual آزاد می نماید تا درب بتواند آزادانه حرکت کند.
در صورتی که از موتورهای DC استفاده می کنید جهت ایجاد این امکان بایستی از یک سیستم UPS استفاده نمود.

.

درب اتوماتیک در تبریز (فروش و نصب)

سرویس و نگهداری درب اتوماتیک

.

درب اتوماتیک تبریز,دوربین مداربسته تبریز,کرکره برقی تبریز