بازوی جک درب اتوماتیک

2321

بازوی جک درب اتوماتیک

بازوی جک درب اتوماتیک

 

بازوی جک درب اتوماتیک جهت باز و بسته نمودن درب به کار می رود. این جک به معنای ماهیچه و یا بازوی سیستم درب اتوماتیک عمل می نماید.

جهت انجام این عمل باید جک را در پشت هر لنگه درب نصب نمود. طریقه نصب به این صورت است که پایه قسمت ثابت جک بر روی دیوار کنار درب نصب میشود و قسمت متحرک روی درب قرار می گیرد.
با فعال شدن درب، جک تغییر طول میدهد با این تغییر طول، درب باز و بسته میشود.

در حالتی که درب بسته است طول جک در بیشترین اندازه خود است. وقتی درب باز شده طول جک کمتر می شود تا درب به طور کامل باز شود.

بازوی جک درب اتوماتیک از اجزای گوناگونی ساخته شده است:

– بدنه
-موتور الکتریکی
– گیربکس
– پیچ دنده کج یا مارون
– بلبرینگ
– مهره قابل نصب روی درب
– کلید خلاص کن
– لیمیت سوئیچ
– پایه نصب جک

درب اتوماتیک در تبریز

بازوی جک درب اتوماتیک جهت باز و بسته نمودن درب به کار می رود. این جک به معنای ماهیچه و یا بازوی سیستم درب اتوماتیک عمل می نماید.

جهت انجام این عمل باید جک را در پشت هر لنگه درب نصب نمود. طریقه نصب به این صورت است که پایه قسمت ثابت جک بر روی دیوار کنار درب نصب میشود و قسمت متحرک روی درب قرار می گیرد.
با فعال شدن درب، جک تغییر طول میدهد با این تغییر طول، درب باز و بسته میشود.

در حالتی که درب بسته است طول جک در بیشترین اندازه خود است. وقتی درب باز شده طول جک کمتر می شود تا درب به طور کامل باز شود.

بازوی جک درب اتوماتیک تبریز از اجزای گوناگونی ساخته شده است:

– بدنه
-موتور الکتریکی
– گیربکس
– پیچ دنده کج یا مارون
– بلبرینگ
– مهره قابل نصب روی درب
– کلید خلاص کن
– لیمیت سوئیچ
– پایه نصب جک

درب اتوماتیک تبریز,دوربین مداربسته تبریز,کرکره برقی تبریز