دربهای اتوماتیک AC یا DC ؟

3292

دربهای اتوماتیک AC یا DC

دربهای اتوماتیک AC یا DC

موتور الکتریکی دربهای اتوماتیک از انواع استپ موتور – سروو موتور یا انواع دیگر الکترو موتور هستند اما در مجموع در دو نوع کلی وجود دارند:
– موتور الکتریکی مستقیم (DC)
– موتورهای الکتریکی متناوب (AC)

دربهای اتوماتیک AC یا DC: همانطور که میدانید اگر موتور الکتریکی از نوع مستقیم باشد در ولتاژهای 12VDC و 24VDC و اگر در نوع متناوب باشد با ولتاژ 220VAC ویا 240VAC کار می کنند.

موتور الکتریکی مستقیم (DC)
موتورهای الکتریکی مستقیم فقط با ولتاژ DC فعال می شوند. یعنی ولتاژی که جهت قطب در آن مشخص باشد.. این موتورها فاقد خازن راه انداز و دائم هستند. استاتور آنها دارای سیم پیچی است و مانند دیگر موتورهای الکتریکی متناوب، سیم پیچی کمکی یا راه انداز ندارد.
آرمیچر این نوع موتور سیم پیچی شدن، از نوع حلقوی ساده است. سر بندی سیم پیچی آرمیچر بر روی کلکتور قرار می گیرد و توسط ذغال های موجود جریان انتقال پیدا می کند. در مجموع سیم پیچی استاتور با سیم پیچی آرمیچر به صوزت سری قرار می گیرد. جهت تغییر جهت چرخش موتور با معکوس کردن جریان یا منفی نمودن ولتاژ این کار صورت می گیرد.
از دو روش برای کنترل سرعت استفاده میشود. روش مقاومت و روش میدان منشعب. در روش مقاومت معمولا یک مقاومت متغیر جهت تغییر ولتاژ به صورت سری با موتور قرار می گیرد.

موتور الکتریکی متناوب (AC)
موتور الکتریکی 220VAC درب اتوماتیک یک فاز هستند که معمولا دارای خازن میباشند. یکی از خازن ها نقش راه انداز را دارد و دیگری دائما در مدار است که به موتورهای یک فاز دو خازنی معروف هستند. استاتور این نوع موتورها دارای دو سیم پیچ کمکی و اصلی است که خازن ها به سیم پیچ کمکی به صورت سری متصل میشوند. پس از راه اندازی موتور سیم پیچ کمکی با خازن راه انداز از مدار خارج شده و فقط سیم پیچ اصلی با خازن دائم در مدار باقی می ماند.

جمع بندی دربهای اتوماتیک AC یا DC: در مجموع موتورهای AC دارای طول عمر بیشتر و موتورهای DC دارای صدای کمتر و مناسب تردد بیشتر هستند.

مطلب قبلیتابلو مدار فرمان درب اتوماتیک
مطلب بعدیتنظیم دور موتور درب اتوماتیک
درب اتوماتیک تبریز,دوربین مداربسته تبریز,کرکره برقی تبریز