خانه کرکره برقی تبریز کرکره برقی تبریز - موتور

کرکره برقی تبریز - موتور

معرفی انواع موتور مورد استفاده در کرکره برقی. صفحه پوشاننده درب در انواع کرکره برقی نیاز به نیروی محرک دارند تا حرکت کنند. بدین منظور انواع موتور برای به حرکت در آوردن کرکره برقی طراحی شده است که متداولترین آنها موتور ساید و موتور توبلار میباشد. این صفحه به معرفی انواع موتور مورد استفاده در کرکره برقی تبریز می پردازد

موتور توبلار کرکره اتوماتیک

موتور توبلار کرکره اتوماتيک موتور توبلار کرکره اتوماتيک بدليل اينکه بشکل لوله مي باشند و درون رول کرکره قرار ميگيرند فضاي کمتري را نسبت به موتورهاي سايد اشغال مي کنند و جهت کرکره با تردد...

موتور ساید کرکره اتوماتیک

موتور سايد کرکره اتوماتيک موتور سايد کرکره اتوماتيک صنعتي جهت تعداد تردد بالا و کرکره تا وزن 1000 کيلوگرم توصيه مي شود ، داراي سيستم پاراشوت جهت جلوگيري از سقوط کرکره در صورت نقص فني...

موتور سانترال کرکره اتوماتیک

موتور سانترال کرکره اتوماتيک موتور سانترال در مرکز شفت کرکره برقي قرار مي گيرد و بهمين دليل موتور کرکره مرکزي يا سنترال (سانترال) ناميده مي شود . از مزاياي اين نوع موتور کرکره برقي حرکت...