تیغه پانچ شده کرکره برقی

0
تیغه پانچ شده کرکره برقی تیغه پانچ شده (سوراخ دار) کرکره برقی از پانچ شدن تیغه های آلومینیومی تک جداره ساخته می شود و تیغه های...

تیغه طرح چوب کرکره برقی

0
تیغه طرح چوب کرکره برقی تیغه طرح چوب کرکره برقی تیغه طرح چوب کرکره برقی و طرح سنگ و … ( دکورال – لوکس ) در واقع...