خانه کرکره برقی تبریز تبریز کرکره برقی

تبریز کرکره برقی

انواع تبریز کرکره برقی از نظر ظاهر

تیغه کرکره اتوماتیک برقی در تبریز

انواع تیغه کرکره اتوماتیک

انواع تیغه کرکره اتوماتیک تیغه کرکره اتوماتیک اصلی ترین قسمت یک کرکره می باشد که تمام سطح این نوع درب را تشکیل می دهد. تیغه...
تیغه گالوانیزه کرکره برقی

تیغه گالوانیزه کرکره برقی

تیغه گالوانیزه کرکره برقی تیغه گالوانیزه کرکره برقی تیغه گالوانیزه کرکره برقی نوعی تیغه کرکره است که به روش خم کردن ورق گالوانیزه توسط دستگاه مخصوص نورد...
تیغه آلومینیوم کرکره برقی

تیغه آلومینیوم کرکره برقی

تیغه آلومینیوم کرکره برقی تیغه آلومینیوم کرکره برقی این نوع تیغه کرکره برقی از بیلت استاندارد آلومینیوم با تکنیک اکستروژه تولید می شوند و در اصطلاح...

تیغه پانچ شده کرکره برقی

تیغه پانچ شده کرکره برقی تیغه پانچ شده (سوراخ دار) کرکره برقی از پانچ شدن تیغه های آلومینیومی تک جداره ساخته می شود و تیغه های...

تیغه طرح چوب کرکره برقی

تیغه طرح چوب کرکره برقی تیغه طرح چوب کرکره برقی تیغه طرح چوب کرکره برقی و طرح سنگ و … ( دکورال – لوکس ) در واقع...