گروه مهندسی هگتاب

875

.

گروه فنی و مهندسی هگتاب

فروش، نصب و پشتیبانی انواع درب اتوماتیک، دوربین مداربسته و کرکره برقی


.

تلفن: 07 81 26 35 – 041

فکس: 08 81 26 35 – 041

همراه و تلگرام شرکت: 4930 611 0914

تلگرام: hegtab@

ایمیل: info (a) hegtab.ir

تبریز، چای کنار، پل منصور، ساختمان ایران خودرو

طبقه دوم، واحد شمالی

برای بزرگنمایی از دکمه های – و + نقشه استفاده کنید

HEGTAB

تبریز
Tabriz - تبریز, East Azerbaijan 5157816883
Iran - ایران
تلفن: 00984133302820
تلفن دوم: 00989141122334
رایانشانی: info@hegtab.ir
گواهینامه پایان دوره دوربین مداربسته هوشمند
گواهینامه پایان دوره دوربین مداربسته هوشمند
گواهینامه پایان دوره دوربین مداربسته
گواهینامه پایان دوره دوربین مداربسته
گواهینامه پایان دوره درب اتوماتیک
گواهینامه پایان دوره درب اتوماتیک