تماس با ما

.

گروه فنی و مهندسی هگتاب

.

تلفن: 07 81 26 35 – 041

فکس: 08 81 26 35 – 041

همراه شرکت: 4930 611 0914

تلگرام: hegtab@

ایمیل: info (a) hegtab.ir

تبریز، چای کنار، پل منصور، ساختمان ایران خودرو، طبقه دوم، واحد شمالی

.